Support
3qsolution
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

3qsolution

 ค่าขนส่ง
แยกค่าขนส่งตามเเต่ละชนิดสินค้า และคิดเเยกเเต่ละชิ้น: (สินค้า 1 + ค่าขนส่ง 1) x จำนวนชิ้นสินค้า 1 + (สินค้า 2 + ค่าขนส่ง 2) x จำนวนชิ้นสินค้า 2 + ... + (สินค้า N + ค่าขนส่ง N) x จำนวนชิ้นสินค้า N = จำนวนเงินที่ต้องชำระ
no detail for payment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท สามคิว โซลูชั่น จำกัด

Tel:
091-1975051 ,
089-8958408

Line-ID: @qturf
E-mail: inform@3qsolution.com